Tillfälliga undantag i socialförsäkringen relaterat till pandemin

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden. Beslut fattas den 7 februari, men tillämpas från och med 19 januari t o m 31 mars 2022. Det innebär att läkarintyg inte behövs under de första 14 sjukdagarna för att få sjuklön eller sjukpenning.

Försäkringskassan har beslutat att från den 19 januari skjuts kravet på intyg vid tillfällig föräldrapenning (VAB) tillfälligt upp från dag 8 till dag 15.

För tillfälliga förändringar inom socialförsäkringen, läs