Nya regler för ensamåkning i sjukresetaxi

Med anledning av covid-19 ändras reglerna från den 21 januari 2022.

Vårdpersonal som utfärdar intyg ska utöver befintligt gällande regler om medicinskt behov av ensamåkning även utgå från Folkhälsomyndighetens riskgruppsdefinition för covid-19 i sin bedömning av patientens behov av ensamåkning.

  • Folkhälsomyndighetens riskgrupper för personer som inte tagit tre doser vaccin.
  • Immunsupprimerade som förblir riskgrupp trots vaccin
    I vårdgivarintyget anges på raden för orsak till ensamåkning "Bedömd riskgrupp corona"

OBS! Slutdatum för ett intyg som innehåller bedömning om ensamåkning på grund av covid -19 och Folkhälsomyndighetens riskgruppsdefintion får som längst vara tre månader framåt.