Uppdaterade rekommendationer för smittspårning och smittskyddsblad för covid-19

Onsdagen den 24 november uppdaterade Folkhälsomyndigheten vägledningen för smittspårning av covid-19. En viktig förändring är att även vaccinerade hushållskontakter till fall med covid-19 ges förhållningsregler. Det innebär att alla familjemedlemmar ska vara hemma i sju dagar efter konstaterad sjukdom och ta PCR test på femte dagen.

24 november 2021

Uppdaterad rekommendation

I den uppdaterade rekommendationen finns inga undantag för vård och omsorgspersonal. Endast de som själv haft covid-19 senaste sex månaderna är undantagna förhållningsregler för hushållskontakter.

Region Uppsala följer de nationella rekommendationerna.

Med anledning av att undantaget för vårdpersonal nu försvinner avpubliceras DocPlus-dokument som beskriver tidigare regional hantering.

Läs mer:

Vägledning för smittspårning av covid-19, Folkhälsomyndigheten.se 
Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen.se