Skärpta smittskyddsåtgärder: Munskydd under hela arbetspasset och begränsning av besök

På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i Regional Särskild Sjukvårdsledning (RSSL). Det innebär att munskydd ska användas av både personal och patienter. Medföljande och besökare till patienter rekommenderas att begränsas.

12 januari

Beslutet gäller för samlad primärvård men för närvarande inte kommuner.

Munskydd ska användas av både personal och patienter

Personal ska använda munskydd under hela arbetspasset när de befinner sig i lokaler som tillhör mottagningar och avdelningar. I övriga lokaler på arbetsplatsen använder personal munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till andra personer.

Även patienter ska använda munskydd när de befinner sig på mottagningar eller avdelningar om inte medicinska hinder finns. Inneliggande patienter som befinner sig på sitt rum behöver inte använda ett munskydd om de kan hålla avstånd till andra personer. Behandlingsgrupper för patienter som träffas fysiskt ska ersättas av andra behandlingsmetoder så långt det är möjligt.

Rekommendation om begränsning av besök

För att minska trängsel och risk för smittspridning ska medföljande och besökare till patienter begränsas till minsta möjliga antal. Därför rekommenderas att medföljande endast besöker patienter på mottagningar och avdelningar när det finns särskilda behov. Besökare ska vara symtomfria och använda munskydd när de befinner sig på mottagningen eller avdelningen.

De skärpta smittskyddsåtgärderna omprövas om en månad.

För mer information, läs:

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (docplus)

Frågor och svar om munskydd och visir till hälso- och sjukvården | Akademiska