Skärpta smittskyddsåtgärder inom vård och omsorg i kommun

På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i TL HSVO. Det innebär att munskydd ska användas av både personal och besökare när de befinner sig i lokaler där vård eller omsorg utförs. PCR-screening relaterat till SÄBO och LSS-boenden återinförs.

Munskydd gäller för både personal och besökare

Personal ska använda munskydd under hela arbetspasset när de befinner sig i lokaler där vård eller omsorg utförs. I övriga lokaler på arbetsplatsen använder personal munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till andra personer. Behandlingsgrupper för brukare som träffas fysiskt ska ersättas av andra behandlingsmetoder så långt det är möjligt.

Alla besök inom kommunal vård och omsorg ska vara säkra. Som en del i rutinerna för säkra besök ska besökare använda munskydd när de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs.

PCR-screening återinförs

PCR-test för covid-19 tas vid inskrivning, växelvård, byte av boendeform och återkomst till SÄBO eller LSS-boende. Vid utskrivning från sjukhus tas provet om möjligt 1-2 dygn före planerad utskrivning, så att svar oftast finns vid utskrivningen. Provsvaret behöver inte inväntas före utskrivning från sjukhus.

Brukare utan symtom som screenats hanteras som icke-covid i väntan på provsvar.

De skärpta smittskyddsåtgärderna omprövas om en månad.

För mer information, läs

Kontakt

Vårdhygien
018-6113902
vardhygien@akademiska.se