Ändrad vårdrutin: Vårdtagare som exponerats för covid-19 vårdas i eget rum i minst sju dygn

Efter beslut i TL HSVO måndagen den 19 januari, ändras vårdrutinerna för exponerade vårdtagare. Det innebär att vårdtagare som konstaterats varit i nära kontakt med en person med covid-19 ska vårdas i eget rum i minst sju dygn från det senaste expositionstillfället.

Om ett PCR-test för covid-19 är negativt på sjunde dygnet från senaste exposition kan vårdtagaren därefter vårdas i flerpatientrum och vistas i allmänna utrymmen.

Medvårdtagare som vårdas i samma rum under resten av inkubationstiden (8-14 dygn från senaste exposition) ska vara vaccinerade mot covid-19 med minst två doser och ha tagit påfyllnadsdos (dos 3).

Den exponerade vårdtagaren och personal ska under hela inkubationstiden (1-14 dygn efter senaste exposition) vara uppmärksam på symtom på covid-19 och direkt agera om symtom uppkommer. Vårdtagaren ska få stöd för att kunna hålla avstånd till medvårdtagare.

Nya rutinen ska undvika onödig isolering

Tidigare har exponerade vårdtagare vårdats i eget rum under hela inkubationstiden (1-14 dygn från senaste exposition). Den nya rutinen bedöms vara säker och införs för att undvika onödig isolering av exponerade vårdtagare. Personal ska, precis som tidigare, använda skyddsutrustning vid vård av exponerade vårdtagare under hela inkubationstiden.

För mer information, läs

 

Kontakt

Vårdhygien
018-6113902
vardhygien@akademiska.se