Påminnelse: Strategi för smittspårning gäller tills vidare

Covid-19 klassas fortfarande som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Strategin för smittspårning i vård och omsorg som beslutades 31 januari 2022 gäller tills vidare.

Chef ansvarar för att smittspårning sker. Smittspårning görs för att identifiera exponerade patienter eller brukare så att relevanta åtgärder kan vidtas.

Styrande dokument

Smittspårning i vården (DocPlus)

Kontakt

Om du har behov av stöd vid smittspårning
018-6173960
smittsparning.personal@akademiska.se

Hitta på sidan