Vaccinationsstatus styr vårdrutiner för exponerade

Vårdrutinerna ändras för patienter och brukare som exponerats för covid-19. Beslutet togs den 22 februari i RSSL i Region Uppsala och TL HSVO i Uppsala län.

Vid smittspårning identifieras vilka patienter och brukare som är exponerade. Det finns kriterier för att räkna en person som exponerad, där grundregeln är kontakt med en smittsam person inom 2 meters avstånd i >15 minuter (under 24 timmar).

Patienter och brukare med immunitet

Exponerade patienter och brukare som haft covid-19 under de senaste 3 månaderna eller som är fullvaccinerade och har fått en påfyllnadsdos omhändertas enligt ordinarie rutiner. Det innebär att vård i eget rum inte behövs och personal använder ingen särskild skyddsutrustning utöver source control.

PCR-prov för covid-19 tas på femte dagen efter att exposition skett för patienter på sjukhus och närvårdsavdelning samt för brukare på avdelningar för korttidsvård.

Patienter och brukare utan immunitet

Exponerade patienter och brukare som inte uppfyller ovanstående kriterier för immunitet vårdas avskilt i eget rum och personal använder skyddsutrustning som vid bekräftad covid-19.

De särskilda vårdrutinerna gäller tills att ett av nedanstående kriterier uppfylls:

  • PCR-test som tas på femte dagen efter exposition visar ett negativt resultat
  • 7 dygn har gått från senaste exposition (om PCR-test inte tas)

Var uppmärksam på symtom på covid-19

Patienter och brukare som är exponerade, och personal som vårdar dem, ska vara uppmärksamma på om symtom på covid-19 uppkommer och i så fall direkt agera på symtomen. Det gäller oavsett vaccinationsstatus för covid-19.

Onödig isolering av exponerade undviks

De nya vårdrutinerna bedöms vara säkra och införs bland annat för att undvika onödig isolering av exponerade patienter och brukare.

Relaterade dokument

Luftvägsinfektioner inklusive influensa och covid-19 - vårdhygieniska aspekter (DocPlus)
Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (DocPlus)
Covid-19 – smittspårning i vården (DocPlus)