Munskydd under hela arbetspasset upphör och fysiska möten kan återupptas

Personal behöver inte längre använda munskydd under hela arbetspasset på avdelningar och mottagningar eller då två meters avstånd inte kan hållas till annan personal. Begränsningar av fysiska möten och utbildningar, där avstånd inte kan hållas, tas bort.

Smittspridningen av covid-19 minskar i Uppsala län och därför anpassas smittskyddsåtgärderna i vården. Hälso- och sjukvårdsdirektören tog beslutet den 1 mars. För att förändringarna inte ska leda till en ökad smittspridning i vården är det viktigt att övriga smittskyddsåtgärder följs.

Personal ska fortsätta använda munskydd som source control när arbetsuppgifterna innebär att två meters avstånd inte kan hållas till patienter, men i övrigt behöver personal inte använda munskydd som source control.

Verksamheten ska också fortsätta att minska antalet personal som har kontakt med varje patient och begränsa tiden för nära kontakter mellan personal och patienter.

Rekommendationen om att hålla två meters avstånd inom personalgrupper upphör, vilket innebär att möten och utbildningar kan återupptas.

När dessa förändringar görs är det mycket viktigt att personal med symtom, som kan vara covid-19, fortsätter att stanna hemma från arbetet och boka PCR-test så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att vuxna som inte vaccinerat sig mot covid-19 bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Det kan begränsa möjligheten för ovaccinerad personal att delta i möten och utbildningar där trängsel uppstår.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Styrande dokument

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (DocPlus)

Kontakt

Vårdhygien i Uppsala län
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se

Hitta på sidan