Massflyktsdirektivet förlängs ett år till och med 4 mars 2024

2023-02-03

Från 1 februari till 4.e mars kommer skyddsbehövande från Ukraina kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet.

Ansökan skall göras på Migrationsverkets webbplats och följas upp med ett personligt besök för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett nytt uppehållstillståndskort.

Aktuellt från migrationsverket

Här finns utförlig information om att ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket kommer kontinuerligt uppdatera informationen med bland annat vanliga frågor och svar.

Skydd enligt massflyktsdirektivet (migrationsverket.se)

I början av kriget räckte det med att man kunde uppvisa att man kom från Ukraina och att man då skulle registreras som Asyl Uppsala r/t att Migrationsverket inte hann med alla registreringar. 

Så är inte längre fallet i vår region utan man ska visa upp att man sökt om uppehållstillstånd alternativt kunna visa upp sitt UT-kort för att få rätt till vård som en asylsökande.

Kontakt

Jonas Karlsson

Distriktssköterska

Hitta på sidan