Rutin för korrekt registrering av patienter från Ukraina

Nu finns rutin för korrekt registrering av patienter från Ukraina. Vårdsystemsamordnarna för privata vårdgivare sprider information om rutinen till privata vårdgivare och hänvisar till Cosmic manualbibliotek i Programportalen.