Tandvård Region Uppsala

Information för personal inom vård, omsorg och tandvård, såväl privat som offentlig.

Här finns information om administration, regelverk och blanketter rörande tandvårdsstöd, allmän tandvård för barn- och unga, tandreglering och asyltandvård.

Här hittar du inloggningar

Libretto 
Symfoni för vårdgivare 
Symfoni för kommunanvändare

  • Allmän tandvård för barn- och unga (B&U).
  • Nödvändig tandvård (N).
  • Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F).
  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S).
  • Uppsökande verksamhet (U).

Ett tips!

Spara genvägarna till de tjänster du använder ofta som favoriter på din egen dator.

Samarbetspartner

Du som är extern vårdgivare eller samarbetspartner hittar information här

Folktandvården

Frågor o svar

Kontakt

E-post till funktionsbrevlåda för tandvård.

E-post: intyg.tandvard@regionuppsala.se

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala