Tandvård Region Uppsala

Information för personal inom vård, omsorg och tandvård, såväl privat som offentlig.

Här finns information om administration, regelverk och blanketter rörande tandvårdsstöd, allmän tandvård för barn- och unga, tandreglering och asyltandvård.

Administrera tandvård

Administrera tandvård (till exempel utfärda tandvårdsintyg eller förhandsbedöma tandvård), genom att logga in i tandvårdssystemet.

  • Allmän tandvård för barn- och unga (B&U).
  • Nödvändig tandvård (N).
  • Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F).
  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S).
  • Uppsökande verksamhet (U).

Ett tips!

Spara genvägarna till de tjänster du använder ofta som favoriter på din egen dator.

Samarbetspartner.

Du som är extern vårdgivare eller samarbetspartner hittar information på Folktandvårdens webbsida.

Frågor o svar.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala