Vårdavtal och uppdrag

Här finns information om vårdavtal och uppdrag i Region Uppsala.

Vårduppdragsenheten hanterar upphandlingar inom:

LOU, Lagen om offentlig upphandling
LOV, Lagen om valfrihetssystem
LOL, Lagen om läkarvårdsersättning (ersättningsetablering)
LOF, Lagen om ersättning för fysioterapi (ersättningsetablering)

Vid frågor om avtalsområden kontakta Vårduppdragsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om aktuella upphandlingar på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se

Läs mer om förfrågningsunderlag och ansökningar på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se

Kontakt

Vårduppdragsenheten vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret

Telefon: 018-611 00 00
E-post: stab.HSA@regionuppsala.se 

Hitta på sidan