Vårdavtal och uppdrag

Här finns information om de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Region Uppsala bedriver idag hälso- och sjukvård genom följande avtalsformer:

  • Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar av privata utförare.
  • Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval.
  • Lag om läkarvårdsersättning (LOL) samt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF), används för ersättningsetablering av läkare och fysioterapeuter.

Aktuella upphandlingar finns på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se

Förfrågningsunderlag och ansökningar finns på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se

Kontakt

Vårduppdragsenheten vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret.

E-post: stab.HSA@regionuppsala.se 

Hitta på sidan