Vårdavtal och uppdrag

Här finns information om de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Region Uppsala bedriver idag hälso- och sjukvård genom följande avtalsformer:

Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar av privata utförare.
Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval.

Lag om läkarvårdsersättning (LOL) samt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF), används för ersättningsetablering av läkare och fysioterapeuter.

Vid frågor om avtalsområden kontakta Vårduppdragsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om aktuella upphandlingar på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se

Läs mer om förfrågningsunderlag och ansökningar på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se

Kontakt

Vårduppdragsenheten vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret

Telefon: 018-611 00 00
E-post: stab.HSA@regionuppsala.se 

Hitta på sidan