Vårdavtal och uppdrag

Här finns information om de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Aktuella upphandlingar finns på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se


Region Uppsala bedriver idag hälso- och sjukvård genom följande avtalsformer:

  • Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar av privata utförare.
  • Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval.
  • Lag om läkarvårdsersättning (LOL) samt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF), används för ersättningsetablering av läkare och fysioterapeuter.

Förfrågningsunderlag och ansökningar finns på Region Uppsalas webbplats.

Gå till regionuppsala.se

Det webbaserade diariet Public360 ger dig möjlighet att följa handläggning av ärenden. Du som har åtkomst till Region Uppsalas nätverk har också åtkomst till diariet.

Till diariet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Region Uppsala har samverkan med idéburen verksamhet.

Kontakt

Vårduppdragsenheten vid hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret.

E-post: stab.HSA@regionuppsala.se