Privata vårdgivare och specialistläkare

Region Uppsala har avtal med flera olika privata vårdgivare och specialistläkare.

Privata vårdgivare

Specialistläkare

Kontakt

Vårduppdragsenheten vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret

Telefon: 018-611 00 00
E-post: stab.HSA@regionuppsala.se