Privata vårdgivare och specialistläkare

Region Uppsala har avtal med flera olika privata vårdgivare och specialistläkare. Mer information om respektive vårdgivare finns på 1177.se.

Privata vårdgivare

Specialistläkare

Kontakt

Vårduppdragsenheten vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret.

E-post: stab.HSA@regionuppsala.se