Privata vårdgivare och specialistläkare

Region Uppsala har avtal med flera olika privata vårdgivare och specialistläkare. Mer information om respektive vårdgivare finns på 1177 vårdguiden.

Privata vårdgivare

Specialistläkare

Kontakt

Vårduppdragsenheten vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret.

E-post: stab.HSA@regionuppsala.se