ST-allmänmedicin

Specialisttjänstgöring inom primärvården syftar till att ge dig specialistkompetens i allmänmedicin. Informationen på sidan vänder sig till ST-läkare i allmänmedicin, verksamhetschefer, handledare och administrativ personal på vårdcentraler.

Region Uppsala har rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin

Läs artikeln i Framtidens Karriär - Läkare, november 2020. (karriarlakare.se)

ST allmänmedicin

Du arbetar huvudsakligen på en vårdcentral. ST-tjänstgöringen inleds alltid med en tids tjänstgöring på den egna vårdcentralen.

I utbildningen ingår också sidoutbildningar, exempelvis på sjukhuskliniker och deras öppenvårdsmottagningar samt kurser, litteraturstudier (inläsningstid 4 timmar per vecka vid heltid) och annan teoretisk utbildning.

Du får en personlig handledare på din vårdcentral. När du tjänstgör på andra arbetsplatser än vårdcentralen, får du även en handledare inom aktuell specialitet. Du ska ha regelbunden kontakt med din huvudhandledare under dessa perioder.

Planering av tjänstgöring och utbildning sker vid en planeringsdag för alla nya ST-läkare. Där deltar du tillsammans med din handledare. Planeringsdagar arrangeras kontinuerligt. 

Du har ST-seminarier tio gånger per år.

Du är anställd på den vårdcentral som du ska tjänstgöra på och rekrytering sker av respektive vårdcentral.

ST-seminarium

Seminarierna och basgrupperna är obligatoriska för ST-läkare.  Frånvaro ska anmälas och motiveras. Vid frågor kontakta adminstratör via mejl.

Seminarierna hålls i regel på torsdagar, vanligen andra torsdagen i månaden.
Förmiddag kl 08.30-12.00 - gemensamt program
Eftermiddag kl 13.00-16.30 - basgrupper
I juni och december är det gemensamt program hela dagen och ingen basgrupp.

Från hösten 2023 planeras ST-seminarierna enligt rullande schema av respektive basgrupp i samråd med referensgrupp och studierektor. 

Sidotjänstgöring

Sidotjänstgöringar (randing) utgör normalt max hälften av totala ST-tiden. Den ska utformas efter målbeskrivningen och ditt utbildningsbehov.

Kurser

ST-läkaren ska i samråd med handledaren planera för deltagande i obligatoriska kurser och andra kurser för att uppnå målbeskrivningens kompetenskrav. De flesta obligatoriska kurser ges internt och bör i första hand sökas här.

Forskning

Handledning

Vid din vårdcentral ska du ha en personlig handledare. Denne är specialist i allmänmedicin, har handledarutbildning för ST samt har sin placering på vårdcentralen.

Handledarträffar 2024

17 april 
19 september
20 november

Träffarna sker via Teams klockan 1400-1500. Länk skickas seperat, samma länk till alla träffar.

Målbeskrivning, intyg, ansökan om specialistbevis

Här hittar du länkar till målbeskrivning och samtliga intyg för SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8. Här finns också lathundar till hur du fyller i ansökan om specialistkompetens.

Ansökan om specialistkompetens sker till Socialstyrelsen på deras blanketter. Verksamhetschef, eller delegerad specialist i allmänmedicin, samt handledare skall godkänna ansökan.

Samråd bör ske med studierektor och ett avslutningsamtal ska bokas in cirka fyra månader innan du planerar att vara färdig. Kontakta studierektor eller administratör för att boka en tid.

Rekrytering av ST-läkare

Månadsrapport & fakturering

Kontakt

Postadress: Region Uppsala. Nära vård och hälsa, Ledningskontor. St Johannesgatan 28G, Kungsgärdet, Uppsala. APC Utbildning, "Namn". 751 85 Uppsala

Anna-Carin Bring

Övergripande ST-studierektor Allmänmedicin

Nils Lannergård Probst

Bitr ST-studierektor

Helén Sambrink Byström

HR-konsult/AT-ST samordnare

Jennifer Blom

Administratör

Jesper Hävermark

Verksamhetschef