ST-tjänstgöring

Specialisttjänstgöring inom primärvården syftar till att ge dig specialistkompetens i allmänmedicin. Informationen på sidan vänder sig till ST-läkare i allmänmedicin, verksamhetschefer, handledare och administrativ personal på vårdcentraler.

Region Uppsala har rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin

Läs artikeln i Framtidens Karriär - Läkare, november 2020. (karriarlakare.se)

ST allmänmedicin

Du arbetar huvudsakligen på en vårdcentral. ST-tjänstgöringen inleds alltid med en tids tjänstgöring på den egna vårdcentralen.

I utbildningen ingår också sidoutbildningar, exempelvis på sjukhuskliniker och deras öppenvårdsmottagningar samt kurser, litteraturstudier (inläsningstid 4 timmar per vecka vid heltid) och annan teoretisk utbildning.

Du får en personlig handledare på din vårdcentral. När du tjänstgör på andra arbetsplatser än vårdcentralen, får du även en handledare inom aktuell specialitet. Du ska ha regelbunden kontakt med din huvudhandledare under dessa perioder.

Planering av tjänstgöring och utbildning sker vid en planeringsdag för alla nya ST-läkare. Där deltar du tillsammans med din handledare. Planeringsdagar arrangeras två gånger per år.

Du har heldags ST-seminarier tio gånger per år.

Du är anställd på den vårdcentral som du ska tjänstgöra på och rekrytering sker av respektive vårdcentral.

BT

BT introduceras i Sverige - Att tänka på vid rekrytering av legitimerade läkare efter 1 juli 2021. Se avsnittet om Rekrytering.

PM & Planeringsdagar

PM för dig anställd innan 2016-02-29.

PM för dig anställd efter 2016-03-01.

Planeringsdagar för nya ST

Inbjudan till berörda ST-läkare och handledare kommer via mejl. Nästa planeringsdag: 17-18 februari 2022

ST-seminarium

Seminarierna är obligatoriska för ST-läkare. (heldag). Frånvaro ska anmälas och motiveras. Vikarier med sikte på att bli specialister i allmänmedicin är också välkomna på förmiddagens föreläsning. För att få tillgång till länkar kontakta jennifer.blom@regionuppsala.se 

Seminarierna hålls alltid på torsdagar, vanligen andra torsdagen i månaden. Förmiddag klockan 8.30-12, gemensamt program. Eftermiddag klockan 13-16.30, basgrupper.

Gamla åhörarkopior från tidigare ST-seminarier delas ut av administratör på förfrågan.

Sidotjänstgöring

Sidotjänstgöringar (randing) utgör normalt högst 24 månader av totala ST-tiden, vid heltidstjänstgöring. Den ska utformas efter målbeskrivningen och ditt utbildningsbehov.

Kurser

ST-läkaren ska i samråd med handledaren planera för deltagande i obligatoriska kurser och andra kurser för att uppnå målbeskrivningens kompetenskrav.

Forskning

Handledning

Vid din vårdcentral ska du ha en personlig handledare. Denne är specialist i allmänmedicin, har handledarutbildning för ST samt har sin placering på vårdcentralen.

Målbeskrivningar, intyg, ansökan om specialistbevis

Här hittar du länkar till respektive målbeskrivning och samtliga intyg. Här finns också lathundar till hur du fyller i ansökan om specialistkompetens.

Ansökan om specialistkompetens sker till Socialstyrelsen på deras blanketter. Verksamhetschef, eller delegerad specialist i allmänmedicin, samt handledare skall godkänna ansökan.

Samråd bör ske med studierektor och ett avslutningsamtal ska bokas in cirka tre till fyra månader innan ST-läkaren planerar att vara färdig. Kontakta studierektor eller administratör för att boka en tid.

Rekrytering av ST-läkare

Månadsrapport & fakturering

Kontakt

Postadress: Region Uppsala, Nära vård och hälsa, APC Utbildning, 751 85 Uppsala

Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 46

Anna-Carin Bring

Studierektor ST Primärvården

Nils Lannergård Probst

Bitr ST-studierektor

Helén Sambrink Byström

HR-konsult/AT-ST samordnare

Jennifer Blom

Administratör