FoUU-Talks – digitala föreläsningar

FoUU-Talks är digitala föreläsningar med syfte att sprida kunskap på ett populärvetenskapligt sätt om Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning.

FoUU-Talks sänds live via Teams sista fredagen varje månad kl 8.30 – 9.00, med en efterföljande frågestund på 15 minuter. Presentationerna spelas in och publiceras här, dels som video, dels tillgängligt i text.

Kommande FoUU-Talks år 2022

25 mars 

Jesper Hävermark m fl, FoUU / APC utbildning: Rehabilitering vid Postcovid.

29 april 

Magdalena Jochym, Frida Persson och Lena Nilsson, verksamhetsområde Funktionshinder och Ulrika Lövkvist, FoUU / Forskning Funktionshinder: Lyssnings- och språkmiljö hos individer med funktionsnedsättning; LENA-metodiken.

20 maj 

Ulrika Toresten, FoUU / FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård: Suicidprevention ”Första hjälpen till psykisk hälsa.”

10 juni 

Jennie Nordberg, Hälsoäventyret: Livsviktiga samtal.

26 augusti 

Mikael Andersén, Barn- och ungdomshälsan: Psykisk, fysisk och sexuell hälsa hos ungdomar.

30 september 

Amanda Simonsson, APC utveckling: iKBT i primärvården – vad påverkar kostnader och behandlingsutfall?

Tidigare FoUU-Talks

Kontakt

Vill du veta mer eller komma med på sändlistan? Hör av dig till oss!

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare