FoUU-Talks – digitala föreläsningar

FoUU-Talks är digitala föreläsningar med syfte att sprida kunskap på ett populärvetenskapligt sätt om Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning. Vi har även FoUU X-Talks med inbjudna externa gäster som berättar mer om aktuella ämnen.

Alla Talks sänds live via Teams, med en frågestund på 15 minuter efteråt. 

Får du inte inbjudningarna? Mejla oss så lägger vi till dig på sändlistan: fouu.nvh@regionuppsala.se. Länkar till sändningen finns även på intranätets kalendarium.

Inspelade FoUU-Talks

Missade du ett Talk eller vill du se det igen? 

Kommande FoUU-Talks

​​Torsdag 26 september 2024 kl 11.30–12.15​

”Riktade hälsosamtal”.

Elin Bolander: Akademiskt primärvårdscentrum utveckling, FoUU-enheten, Nära vård och hälsa​

Fredag 25 oktober 2024 kl 8.30–9.15

” Migrantkvinnors erfarenheter av kulturdoulastöd som komplement till svensk mödrahälsovård”.

Margareta Johansson: Uppsala universitet; förlossningen Region Uppsala

Elenor Kaminsky: Uppsala universitet; APC forskning, Nära vård och hälsa, Region Uppsala

Helena Volgsten: Uppsala universitet; kvinnosjukvård Region Uppsala

Kontakt

Vill du veta mer eller komma med på sändlistan? Hör av dig till oss!

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare

Hitta på sidan