FoUU-Talks – digitala föreläsningar

FoUU-Talks är digitala föreläsningar med syfte att sprida kunskap på ett populärvetenskapligt sätt om Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning.

FoUU-Talks sänds live via Teams sista fredagen varje månad kl 8.30 – 9.00, med en efterföljande frågestund på 15 minuter. Presentationerna spelas in och publiceras här, dels som video, dels tillgängligt i text.

Kommande FoUU-Talks

17 december 2021 

Mats Martinell (Provtagningsenheten & APC Forskning): Ett år med CRUSH Covid.

28 januari 2022

Karolina Mark, FoUU-enheten, FoU socialtjänst: Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län.

Februari 2022 och framåt

Vi återkommer inom kort med nya spännande ämnen och föreläsare till FoUU-Talks 2022 - samma tid, samma kanal!

Tidigare FoUU-Talks

Kontakt

Vill du veta mer eller komma med på sändlistan? Hör av dig till oss!

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare