FoUU-Talks – digitala föreläsningar

FoUU-Talks är digitala föreläsningar med syfte att sprida kunskap på ett populärvetenskapligt sätt om Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning. Vi har även FoUU X-Talks med inbjudna externa gäster som berättar mer om aktuella ämnen.

Alla Talks sänds live via Teams, med en frågestund på 15 minuter efteråt. 

Får du inte inbjudningarna? Mejla oss så lägger vi till dig på sändlistan: fouu.nvh@regionuppsala.se. Länkar till sändningen finns även på intranätets kalendarium.

Inspelade FoUU-Talks

Missade du ett Talk eller vill du se det igen? 

Kommande FoUU-Talks

​​

Måndag 8 april 2024 kl 13 - 13.45

FoUU X-Talks (externa föreläsare)​

”Implementering del 1: Introduktion till implementering – vad är det och vad vet vi från forskningen?​”.

Anna Bergström och Leif Eriksson, Uppsala universitet, Karolinska institutet samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm.​

Måndag 15 april 2024 kl 11.30–12.15

FoUU-Talks​

”Hur upplever mödrar med autism mödrahälsovården? Bemötande, anpassningar och stöd”.

Tommie Forslund: SUF kunskapscentrum (Samverkan Utveckling Föräldraskap), Nära vård och hälsa​

​​Måndag 29 april 2024 kl 11.30 - 12.15

FoUU X-Talks (extern föreläsare)

”Vad är klinometrik eller klinisk psykometri: En översikt av skillnader mellan discipliner och mätmetodik”

Rebecca Jackson, Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin i samarbete med Mikael Andersén, Barn- och ungdomshälsan, Nära vård och hälsa

Måndag 6 maj 2024 kl 13 - 13.45

FoUU X-Talks (externa föreläsare)​

”Implementering del 2: Implementering av nya arbetssätt i praktiken – presentation av en praktisk modell för införande”.

Anna Bergström och Leif Eriksson: Uppsala universitet, Karolinska institutet samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm.​

Måndag 13 maj 2024 kl 11.30 – 12.15

FoUU-Talks

”Hjärtklappningsutredning via vårdcentral genom intermittent EKG-registrering i hemmet”

Teresa Algård, distriktsläkare, Fålhagens vårdcentral

Onsdag 12 juni 2024 kl 11.30 - 12.15

FoUU-Talks

”Användardialog kring fall och fallprevention”

Helena Fabian, Akademiskt primärvårdscentrum Forskning, FoUU-enheten, Nära vård och hälsa

Elisabeth Anens, Uppsala universitet

Birgit Vahlberg, VO Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum

Susanna Tuvemo Johnson, avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet, Akademiska sjukhuset

Sommaruppehåll under juli 2024

Tidigare inspelade FoUU-Talks

Kontakta oss om du är intresserad av att se någon eller några av våra tidigare FoUU-Talks.

 • Ett år med CRUSH Covid, Mats Martinell (december 2021).
 • Effektiv och nära psykologisk behandling, Emma Manner (november 2021).
 • Vilken effekt har exponering för blått ljus kvällstid på sömn? Erik Fredlund (oktober 2021).
 • Strukturerat egenvårdsstöd till personer med diabetes typ 2, Jessica Rosman (september 2021).
 • Har kvinnor med generell ledöverrörlighet en ökad risk att drabbas av bäckensmärta under graviditet? Kerstin Ahlqvist (augusti 2021).
 • Sköra äldre med hjärtsvikt​, Robert Sarkadi Kristiansson (juni 2021).
 • Digital handledarutbildning, Eva Thörnqvist och Jesper Hävermark (maj 2021).
 • Tidig intervention i vården–​Kom i gång med lek och kommunikation, Lena Nilsson och Vera Nycander (mars 2021).
 • Varför gör det ont? Magnus Peterson (februari 2021).
 • Föräldrars livssituationer och erfarenheter, Ulrika Löfqvist, Helena Fabian och Helena Tegler (januari 2021).
 • Dans för Hälsa och Youth Awareness of Mental Health. Malin Anderson​, Emma Hagberg​ och Jennie Nordberg (december 2020).
 • CRUSH Covid, Mats Martinell (november 2020).

Kontakt

Vill du veta mer eller komma med på sändlistan? Hör av dig till oss!

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare