Utlysning av FoU-medel för den nära vården 2025

2025 års forsknings- och utvecklingsmedel för den nära vården.

Varje år delas särskilda medel ut för att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården. Nära vård och hälsa delar årligen ut cirka 3,1 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården.

Utlysning av medel för 2025 öppnar 8 april och stänger kl 23:59 den 27 maj 2024. Du kan öppna och bekanta dig med formuläret men utkast kommer inte att sparas innan utlysningen öppnar.

 

Mer information och ansökan på Researchweb hittar du här.

Information på researchweb

 

Workshop 8 maj – tips och tricks

Under utlysningstiden anordnas en workshop med möjlighet att få hjälp med tips och tricks kring ämnesval, målformulering, klartextskrivande och andra frågetecken kring ansökan. Deltagare förväntas medta en preliminär ansökan med preliminär projektplan och budget.

8 maj kl 9-12. Workshopen genomförs på Teams, länk skickas ut till anmälda deltagare.

Anmälan: senast 30 april via mejl till magnus.peterson@regionuppsala.se

Kontakt

Vid frågor kontakta FoU-samordnare

helena.karlen.nilsson@regionuppsala.se

eller vår funktionsbrevlåda:

apc.forskning@regionuppsala.se