Vill du forska inom den nära vården?

Nära vård och hälsa utlyser möjlighet att bli Samverkansdoktorand respektive ST i allmänmedicin med forskningsinriktning.

Klinisk forskning är grunden för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Under omställningen till en effektiv och nära vård är det nödvändigt att forskningens förutsättningar stärks inom den nära vården, så att forskningsinsatserna än mer kan genomföras där patienterna finns.  Nära vård och hälsa är en universitetssjukvårdsenhet där forskning, utbildning och utveckling ska vara en naturlig del av kärnverksamheten.

För att stärka forskningskulturen, utlyser Nära vård och hälsa möjlighet för medarbetare att antas som samverkansdoktorander respektive ST- i allmänmedicin med forskningsinriktning vid Uppsala universitet med finansiering under doktorandstudierna via Nära vård och hälsa.

Ansökan är öppen till och med 31 januari 2023.

I ansökan hittar du även doktorandpolicy samt riktlinje för ST i allmänmedicin med forskningsinriktning.

Kontakt

Annika Bring
koordinator, APC-Forskning 
annika.bring@regionuppsala.se, 018-617 15 03