Testgrupp för nya utbildningar inom missbruk och beroende

Lär dig mer inom området missbruk och beroende – och påverka framtida utbildningssatsningar i länet.

FoU Socialtjänst ger under hösten en testgrupp möjlighet att genomföra och utvärdera utbildningar inom området missbruk och beroende. Det vi testar är utbildningarnas relevans, användbarhet och innehåll. Utfallet kommer ligga till grund för större satsningar. 

Målgrupp   

Utbildningarna är för medarbetare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende. Det finns inga krav på förkunskaper eller erfarenhetsnivå. Testgruppen får gärna ha en bred spridning när det gäller verksamhet, profession och erfarenhet.  

Vi välkomnar medarbetare inom exempelvis:  

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.   
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)   
  • Primärvård/vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.   
  • Elevhälsa.   
  • Enheten för studenthälsa.   

Aktuell utbildning: Narkotika (preparatkunskap)

Webbutbildning från Svensk narkotikapolisförening om de vanligaste typerna av narkotika, hur man känner igen narkotikan, effekterna vid intag, tecken på att någon är påverkad, vad olika typer av narkotika kallas och vilka risker som finns med olika preparat. Utbildningen vänder sig särskilt till de som kan möta narkotika eller narkotikapåverkade personer i sin närhet eller genom sitt arbete. Mer information:

Företagsutbildningar (snpf.org)

Utbildningen genomförs på egen hand och beräknas ta ungefär en timme. Vid godkänd utbildning får du diplom och tillgång till fördjupande material.

Därefter har vi en fysisk träff för diskussion och utvärdering. Datum och plats: torsdag 26 oktober kl. 9-12 i Regionens Hus, Storgatan 27, Uppsala. Vi bjuder på kaffe/smörgås. 

Intresseanmälan   

Att delta i testgrupp och utbildning är kostnadsfritt. Säkerställ innan anmälan att du

  • har medgivande från din chef/arbetsgivare att delta
  • har möjlighet att aktivt delta i utbildningarnas alla moment
  • kan närvara vid den fysiska träffen den 26 oktober.

Vid stort intresse kommer vi göra ett urval. Anmäl dig till utbildningen om narkotika/preparatkunskap senast den 6 oktober via länken:

https://link.webropolsurveys.com/S/4413198E5567150F 

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare