Konferens om att nå fler med föräldraskapsstöd

Startdatum 2024-08-28
Slutdatum 2024-08-28
Tid 08:30 - 16:30
Plats Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Anmäl dig

En dag som ger inspiration och kunskap om verktyg för att nå fler med ett stärkt föräldraskapsstöd. Dagen erbjuder föreläsningar och goda exempel på metoder som kan stärka frisk- och skyddsfaktorer i föräldrarollen för att barn och unga ska ges goda uppväxtvillkor.

För vem?

Yrkesverksamma i Uppsala län som arbetar med föräldraskapsstöd eller möter familjer samt du som är chef i sådan verksamhet eller arbetar strategiskt kring frågor som rör barn och familj. Du kan också ha ett uppdrag inom idéburen sektor.

Anmälan

Ingen kostnad. Läs mer och amäl dig senast den 15 augusti på Länsstyrelsens webbplats:

Att nå fler med föräldraskapsstöd | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Arrangör och kontakt

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i nära samverkan med FoU Socialtjänst och Familjecentralerna i Uppsala län. I arbetsgruppen har kommunrepresentanter från Uppsala, Knivsta och Heby kommun ingått.

Mikaela Baum

Regional utvecklingsledare

Hitta på sidan