Fortbildning om suicid och funktionsnedsättning

Startdatum 2024-09-04
Slutdatum 2024-09-04
Tid 13:00 - 16:30
Plats Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala
Anmäl dig

Välkommen till en halvdag med föreläsningar och dialog för ökad kunskap om suicid och funktionsnedsättning.

För vem?

Fortbildningen riktar sig till chefer, samordnare, utvecklare, strateger och medarbetare inom Uppsala län som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och suicid hos personer med funktionsnedsättning. 

Instruktörer i utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) har förtur till fortbildningen. 

Datum och tid

Den 4 september 13.00-16.30 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala.

Innehåll

  • Suicidnära beteende hos personer med funktionsnedsättning. Forskning kring förekomst och förebyggande arbete.
    Tatja Hirvikoski, Docent vid KIND, KI och Chef för FoUU vid Habilitering & Hälsa, Stockholm.
  • Bilder som stöd vid svåra samtal. Lisa Braun leg. Arbetsterapeut Dart – specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet.
  • Vad kan vi göra? Goda exempel från habiliteringen Uppsala län. Karin Hallnäs Rask, psykolog vid habiliteringen, VO funktionshinder, Region Uppsala.

Anmälan

Ingen kostnad. Vi bjuder på fika. Antalet platser är begränsat.
Boka din plats här senast den 20 augusti. Välkommen!

OBS: Det är viktigt att du meddelar oss snarast om du trots anmälan inte kan komma eller vill ge din plats till en kollega.

Kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare