Grundutbildning i ASI – addiction severity index

Startdatum 2024-10-15
Slutdatum 2025-03-05
Plats Uppsala
Anmäl dig

Fyra utbildningsdagar som ger dig kompetens och behörighet att arbeta med ASI i bedömningen av hjälpbehov hos vuxna med missbruks- och beroendeproblematik.

ASI (addiction severity index) är en standardiserad och halvstrukturerad intervju som används för att kartlägga och bedöma situation och hjälpbehov hos vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. ASI kan även användas för uppföljning på individ- och gruppnivå.

För vem?

Grundutbildning i ASI riktar sig till dig inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård i Uppsala län som i arbetet möter personer med skadligt bruk/missbruk och beroende .

Hur?

Utbildningen omfattar 4 obligatoriska heldagar med fysiska träffar i Uppsala. Mellan utbildningsdag 2 och 3 ingår att göra en hemuppgift (övningsintervju med klient/patient, fylla i återkopplingsformulär samt göra webbutbildning). Deltagare behöver avsätta tid och ges förutsättningar för att göra hemuppgiften inom angiven tid.

Utöver utbildningsdagarna är beräknad tidsåtgång för hemuppgift ca 5 timmar (genomföra övningsintervju med en verklig klient/patient, skriva återkopplingsformulär, renskriva materialet samt genomföra webbutbildning).

För att bli godkänd ASI-användare krävs deltagande i samtliga utbildningsdagar och godkänd hemuppgift (övningsintervju, återkoppling och webbutbildning).

Ditt deltagande är kostnadsfritt. Du kommer också få en ASI-manual, övrigt utbildningsmaterial samt för- och eftermiddagsfika. Lunch sker på egen hand.

När?

Kl. 9-16.00 alla dagar.

Dag 1 – 15 oktober.
Dag 2 – 16 oktober.

Inlämning av hemuppgift (intervju och återkoppling) senast den 13 november.

Dag 3 – 26 november.
Dag 4 – 5 mars.

Var?

Uppsala. Lokal meddelas senare.

Kursledare

Utbildare är Katarina Hagström tillsammans med Sanna Åkervall, godkända regionala utbildare av Socialstyrelsen.

Anmälan

Antalet platser är begränsat och kan komma att fördelas för jämnare spridning, vid för få anmälningar kan utbildningen skjutas upp. För att anmäla intresse krävs medgivande från närmaste chef. Namn och kontaktuppgifter till chef anges vid intresseanmälan.

Anmäl ditt intresse senast den 23 september. Bekräftelse av plats kommer senast den 24 september per mejl till dig och din närmaste chef. Preliminärt besked kan meddelas tidigare.

Arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, FoU-S (Region Uppsala i samverkan med länets kommuner).

FoU Socialtjänst arbetar på uppdrag av länets kommuner och Region Uppsala med att stödja evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av stöd, vård och omsorg.

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare