Grundutbildning i ASI – Addiction Severity Index

Startdatum 2022-10-11
Slutdatum 2023-02-07
Tid 09:00 - 16:30
Plats Uppsala. Lokal meddelas senare.
Anmäl dig

Fyra utbildningsdagar som ger dig kompetens och behörighet att arbeta med ASI i bedömningen av hjälpbehov hos vuxna med missbruks- och beroendeproblematik.

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad och strukturerad intervju som används för att kartlägga och bedöma situation och hjälpbehov hos vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. ASI kan även användas för uppföljning på individ- och gruppnivå.

För vem?

Grundutbildning i ASI riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård i Uppsala län med riskbruk, missbruk och beroende.

Hur?

Utbildningen omfattar 4 obligatoriska heldagar med fysiska träffar i Uppsala. Mellan utbildningsdag 2 och 3 ingår att göra en övningsintervju med klient/patient samt återkoppling.

För att bli godkänd ASI-användare krävs deltagande i samtliga utbildningsdagar och godkänd hemuppgift (övningsintervju och återkoppling).

Ditt deltagande är kostnadsfritt. Du kommer också få en ASI-manual, övrigt utbildningsmaterial samt för- och eftermiddagsfika. Lunch sker på egen hand.

När?

Kl. 9-16.30 alla dagar.

Dag 1 – 11 oktober.
Dag 2 – 12 oktober.

Inlämning av hemuppgift (intervju och återkoppling) senast den 11 november.

Dag 3 – 23 november
Dag 4 – 7 februari (2023)

Var?

Uppsala. Lokal meddelas senare.

Kursledare

Utbildare är Katarina Hagström tillsammans med Maria Adenhav Lantz, godkända regionala utbildare av Socialstyrelsen.

Anmälan

Antalet platser är begränsat och kan komma att fördelas för jämnare spridning. För att anmäla intresse krävs medgivande från närmaste chef. Namn och kontaktuppgifter till chef anges vid intresseanmälan.

Anmäl ditt intresse senast den 29 september 2022 med knappen "Anmäl dig". Bekräftelse av plats kommer senast den 30 september per mail till dig och din närmaste chef. Preliminärt besked kan meddelas tidigare.

Arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, FoU-S (Region Uppsala i samverkan med länets kommuner).

FoU Socialtjänst arbetar på uppdrag av länets kommuner och Region Uppsala med att stödja evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av stöd, vård och omsorg.

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare