Föreläsning om att möta människor med rättshaveristiskt beteende

Startdatum 2023-12-05
Slutdatum 2023-12-05
Tid 09:00 - 12:00
Plats Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.
Anmäl dig

För LSS- och biståndshandläggare i Uppsala län. Personer med rättshaveristiskt beteende, det vill säga personer som påstridigt hävdar sin rätt, kan leda till svåra situationer för dig som handläggare. Välkommen att lära dig mer om beteendet och hur du kan agera.

Ibland är människor mycket missnöjda över beslut som fattats av myndigheten. Den här föreläsningen handlar om den grupp personer som bland annat bryter mot sociala koder, eller går så långt som att hota enskilda handläggare för att hävda sin rätt.

Målgrupp

Bistånds- och LSS-handläggare i Uppsala län.

Innehåll

  • Kännetecken för rättshaveristiskt beteende
  • Orsaker till att vissa personer utvecklar ett rättshaveristiskt beteende
  • Hur man kan bemöta personer med rättshaveristiskt beteende
  • Att kommunicera på ett sätt som begränsar beteendet
  • Att bli anmäld – vad händer sedan?
  • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
  • Gruppdiskussioner
  • Erfarenhetsutbyte

Föreläsare

Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att möta personer med rättshaveristiskt beteende. Han har gett ut böcker, föreläser och ger handledning i dessa frågor, främst till personalgrupper och chefer inom offentlig sektor.

Dag, plats och praktisk info

Föreläsningen ges den 5 december 2023, kl. 9:00-12:00 på Clarion hotell Gillet i Uppsala. Ingen kostnad. Vi bjuder på fika.

Anmälan

Antalet platser är begränsat och handläggarchef avgör vilka medarbetare som ska gå. Efter överenskommelse med chef, boka din plats via rosa knappen "Anmäl dig" senast den 10 november. 

Arrangör och kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare