Föreläsning om att möta människor med rättshaveristiskt beteende

Startdatum 2024-05-28
Slutdatum 2024-05-28
Tid 09:00 - 12:00
Plats Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Personer med rättshaveristiskt beteende, det vill säga personer som påstridigt hävdar sin rätt, kan leda till svåra situationer för dig som handläggare. Välkommen att lära dig mer om beteendet och hur du kan agera.

Ibland är människor mycket missnöjda över beslut som fattats av myndigheten. Den här föreläsningen handlar om den grupp personer som bland annat bryter mot sociala koder, eller går så långt som att hota enskilda handläggare för att hävda sin rätt.

Målgrupp

Föreläsningen är i första hand riktad till bistånds- och LSS-handläggare, men är även givande för andra yrkesgrupper, se Anmälan. 

Innehåll

  • Kännetecken för rättshaveristiskt beteende
  • Orsaker till att vissa personer utvecklar ett rättshaveristiskt beteende
  • Hur man kan bemöta personer med rättshaveristiskt beteende
  • Att kommunicera på ett sätt som begränsar beteendet
  • Att bli anmäld – vad händer sedan?
  • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
  • Gruppdiskussioner
  • Erfarenhetsutbyte

Föreläsare

Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att möta personer med rättshaveristiskt beteende. Han har gett ut böcker, föreläser och ger handledning i dessa frågor, främst till personalgrupper och chefer inom offentlig sektor.

Dag, plats och praktisk info

Föreläsningen ges den 28 maj 2024, kl. 9:00-12:00 i Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset, ingång 70, Inre Sjukhusvägen, Uppsala. Ingen kostnad. Vi bjuder på fika.

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 maj. Antalet platser är begränsat.

Arrangör och kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare