Reflektion och erfarenhetsutbyte för bistånds- och LSS-handläggare

Startdatum 2024-02-02
Slutdatum 2024-02-02
Tid 08:30 - 12:00
Plats Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.
Anmäl dig

Välkommen till en förmiddag där du träffar andra bistånds- och LSS-handläggare för att diskutera och byta erfarenheter kring frågor som du tycker är viktiga.

Workshoppen bygger på ett antal frågeställningar som kommer att ligga till grund för samtalen. Välj ut de fem teman som du tycker är mest intressanta och rangordna dem i det digitala anmälningsformuläret. Under workshoppen kommer du att få tillfälle att diskutera två eller tre av dessa teman.

För vem?

Bistånds- och LSS-handläggare i Uppsala län.

Datum och tid

Den 2 februari 2024, klockan 08.30-12.00 på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Ingen kostnad, vi bjuder på fika.

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Varje kommun har tilldelats ett antal platser per utbildningstillfälle. Handläggarchef beslutar vilka handläggare som ska anmäla sig. Boka din plats och önska diskussionsfrågor genom knappen "Anmäl dig" senast den 11 januari.

Bakgrund och kontakt

FoU Socialtjänst arrangerar återkommande workshoppar på uppdrag av Länsnätverk för chefer till biståndshandläggare. Aktiviteten är en del i länsgemensam kompetensutvecklingsplan för målgruppen.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare