Workshop om välfärdsbrott inom vård och omsorg

Startdatum 2024-09-25
Slutdatum 2024-09-25
Tid 09:00 - 12:00
Plats Digitalt i Teams
Anmäl dig

Lär dig mer om välfärdsbrott, ta del av Uppsalas kommuns förebyggande arbete och diskutera temat med personer från olika verksamheter och kommuner i länet.

Välfärdsbrott är ett växande problem i Sveriges kommuner. Vid denna digitala workshop får du ta del av Uppsalas kommuns arbete för att motverka välfärdsbrott inom vård och omsorg och dess myndighetsutövning.

För vem?

Medarbetare och chefer inom äldre- och funktions-hinderomsorg i Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommun.

Programpunkter

 • Vad är välfärdsbrott?
 • Vanligt förekommande brott och felaktigheter.
 • Hur Uppsala kommun började sitt arbete mot välfärdsbrott.
 • Tips på vad kommuner kan granska inom insatserna ledsagning/ledsagarservice, kontaktperson, personlig assistans,
  hemtjänst samt anhöriganställningar i
  andra insatser.
 • Underrättelser och anmälningar.
 • Samverkan internt och externt.
 • Erfarenhetsutbyte och diskussioner
  mellan deltagare.

Föreläsare

Jessica Mogren är utbildad socionom och har tidigare arbetat som utredare på en kontrollenhet på Försäkringskassan. Hon arbetar idag som teamledare på enheten Stöd och kontroll i Uppsala kommun och har ett ledande ansvar i att utveckla granskningen av välfärdsbrott främst inom personlig assistans.

Jill Hägglund är jurist i grunden och har drivit arbetet mot brott inom personlig assistans i Uppsala kommun sedan 2018. Enheten Stöd och kontroll i Uppsala kommun hon idag leder arbetar brett mot felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott riktade mot myndigheterna inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Dag, tid och plats

Onsdagen den 25 september 2024, klockan 09.00-12.00, digitalt via Teams. Du behöver inte ha Teams installerat på datorn för att delta.

Anmälan

https://link.webropol.com/ep/vb24

Sista dag för anmälan är den 23 september. Ingen kostnad.

Arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med Uppsala kommun.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare