Kunskapsbank för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Rapporter, filmer, webbutbildningar och andra kunskapsstöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller med relaterad vård.

Vård i Samverkan, ViS

Vad har vi kommit överens om när det gäller samverkan kring vård, stöd och omsorg i Uppsala län?

I dokumentsamlingen för Vård i Samverkan, eller ViS, finns både länsövergripande och lokala dokument som beskriver samverkan och samordning i länet.

Temasidor

Temasidorna samlar alla sidor i kunskapsbanken som berör temat.

Sök i kunskapsbanken

Filtrera listan genom att söka på ämne (äldre, funktionshinder), årtal (2020) eller dokumenttyp (rapport, film).