Kunskapsbank för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Rapporter, filmer, webbutbildningar och andra kunskapsstöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller med relaterad vård i Uppsala län.

Styrande dokument för samverkan kring vård, stöd och omsorg i Uppsala län

Vad har vi kommit överens om? I dokumentsamlingen för Vård i Samverkan (ViS) finns både länsövergripande och lokala dokument som beskriver samverkan och samordning i länet.

Temasidor

Temasidorna samlar alla sidor i kunskapsbanken som berör temat.

Sök i kunskapsbanken

Filtrera listan genom att söka på ämne ("äldre", "funktionshinder"), årtal ("2021") och/eller dokumenttyp ("rapport", "film").