Kunskapsstöd för socialtjänsten

Kunskap och vägledning för dig som arbetar inom området socialtjänst och angränsande vård i Uppsala län.

Du som är anställd inom socialtjänsten eller den kommunala hälso- och sjukvården får i första hand praktiskt stöd och kompetensutveckling från din arbetsgivare.

På den här sidan finns användbara länkar för dig som söker djupare eller bredare yrkeskunskap, FoU-stöd, riktlinjer för samverkan och information om verksamheter som du samarbetar med.

Arbetsområden inom socialtjänst, kommunal vård och vård i samverkan

På sidan Kunskapsstöd för vårdgivare finns ytterligare sidor som beskriver vården i Uppsala län och ger praktiskt stöd. Styrande riktlinjer för samverkan finns under Vård i samverkan, ViS.

Kunskap från FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst tar fram, samlar och sprider kunskap till ledare och verksamheter i kommunerna och Region Uppsala. Målet är att stärka samverkan och förbättra de olika aktörernas förutsättningar att erbjuda jämlika och kunskapsbaserade insatser till länets invånare.

Kunskapsstöd på nationella webbplatser