Athena - för specialist­sjuksköterskor i psykiatri

Metiskansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige satsar på fortbildning för specialistsjuksköterskor inom psykiatrin.

I andra regioner i Sverige finns fortbildning för specialistsjuksköterskor. I syfte att höja kvaliteten och bidra till mer attraktiva arbetsförhållanden för specialistsjuksköterskor i Sjukvårdsregion Mellansverige kommer ett projekt att påbörjas. Planen för kursstart av pilotkurserna är hösten 2024.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla kurser för att fortbilda specialistsjuksköterskor. Målet är att uppnå högre kompetens för denna yrkesgrupp och därmed uppnå mer kvalitativ och effektiv vård av psykiatriska patienter. Ett delmål är också att öka intresset och utvecklingsmöjligheterna för sjuksköterskor för att bibehålla fast anställda och bidra till att fler söker tjänster.

Kursdesign

Kursens upplägg är enligt METIS-formatet, dvs en förberedande digital del och därefter träffas deltagarna på ett tvådagars kursmöte med tyngdpunkt på interaktiva delar. Kursens avslutande del inkluderar att föra relevanta delar vidare till hemkliniken.

Specialistsjuksköterskans läkemedelsansvar - med fokus på personcentrering och livskvalitet

Pilotkurs 1: Kursmöte i Uppsala 28-29 augusti 2024

Pilotkurs 2: Kursmöte i Uppsala 15-16 januari 2025

Kontakt

För mer information kontakta Metis kansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Annika Sander Björk

Handläggare

Hitta på sidan