Metis

Metis är en verksamhet som bygger på samverkan mellan Sveriges alla regioner och tillhandahåller kurser som riktar sig till ST-läkare inom basspecialiteterna psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, grenspecialiteten rättspsykiatri samt tilläggsspecialiteterna beroendemedicin och äldrepsykiatri.

METIS-kansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige erbjuder kompetensutveckling för både ST-läkare och specialister inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt kartlägger behov av kurser i olika delar av sjukvårdsregionen och skapar förutsättningar för att genomföra dessa. 

Vi har ett brett kursutbud med utvalda kurser som ingår i ST-utbildningen för blivande psykiatriker samt fördjupande fortbildningskurser för specialistläkare i psykiatri.

Kurser för ST-läkare

Här hittar du samlat utbud av kurser för ST-läkare.

Kurser för specialistläkare

Här hittar du samlat utbud av kurser för specialistläkare.

Athena

Fortbildning för specialistsjuksköterska inom psykiatri.

Organisation och syfte med METIS regionalt

Sjukvårdsregion Mellansverige består av följande regioner: Västmanland, Örebro län, Dalarna, Värmland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg. Verksamhetscheferna från dessa regioner utgör styrgruppen för METIS-kansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Kontakt

METIS-kansliet Sjukvårdsregion Mellansverige

Annika Sander Björk, handläggare
annika.sander.bjork@akademiska.se
018-611 16 99

Peter Lönnqvist, administratör lärplattform
peter.lonnqvist@akademiska.se
076-496 39 84

Ullvi Båve, överläkare i psykiatri
ullvi.bave@akademiska.se
072-141 72 82

metis@lul.se         

Postadress:                                                                                           

METIS-kansli Sjukvårdsregion Mellansverige
Akademiska sjukhuset
VO Psykiatri, Ledning och stab, ing 10
751 85  UPPSALA

Logotyper för alla regioner inom Sjukvårdsregion Mellanssverige