Metis - kurser för specialistläkare

Metiskansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige har i uppdrag att utveckla kurser för specialister i psykiatri (BUP och rättspsykiatri inkluderade). Målet är att det ska erbjudas minst två kurser per år.

Aktuella kurser för specialistläkare

Psykiatrisk juridik för kliniskt verksamma specialistläkare i psykiatriska specialiteter

Kursstart på distans: 2024-09-04
Kursmöte i Uppsala: 2024-10-02—2024-10-03
Kursavslutning på distans: 2024-10-31

Antagning

Ansökningstider varje år: 1 maj och 1 oktober. Kurserna publiceras i kurskatalogen cirka en månad innan.

Mål och koncept

Metiskonceptet

Metiskonceptet är grundat på vetenskapliga metoder för inlärning som ökar djupinlärningen. Det sker genom en förberedelsefas då deltagaren läser in sig på rekommenderad litteratur i området, och lämnar in en uppgift inför kursen. Ofta efterfrågas en fallbeskrivning. Efter kursmötet bygger man vidare på sina nyvunna kunskaper och skriver en examinationsuppgift. Det är därför vår rekommendation att avsätta arbetstid både innan kursen och efter så att uppgifterna blir så givande som möjligt.

Metiskurserna

Metiskurserna för specialister har ett generellt perspektiv och ett kunskapsstyrt. Det generella syftar till att uppdatera kunskaper inom allmänna ämnesområden som juridik, diagnostik och farmakologi. Det kunskapsstyrda perspektivet syftar till att lära sig mer om sjukdomstillstånd utifrån de nationella programområden (NPO) som håller på att utarbetas inom psykiatri. 

Kontakt

Telefon

018-611 25 60

Annika Sander Björk

Handläggare

Eva Nordlander Sigvardsson

Administratör