Ny läsapp ersätter eMeetings

2022-12-15

Under första kvartalet av 2023 kommer läsappen eMeetings att ersättas av eEmeetings Prepare.

Mer information om vad det kommer att innebära för dig som förtroendevald publiceras här på samverkanswebben i januari.

Läs mer om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder

Kontakt

Nämndsekreterarna: region.uppsala@regionuppsala.se