Sekretess för dig som förtroendevald

2023-02-07

Nu när det är ny mandatperiod vill vi passa på att påminna om vad som gäller avseende sekretess för dig som förtroendevald.

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Sekretessen gäller såväl förtroendevalda, som anställda.

Tystnadsplikten/sekretessen är till för att skydda bland annat rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intressen och enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Exempel på personliga förhållanden kan vara hälsotillstånd.

Sekretess innebär bland annat

  • Att man inte får diskutera uppgifterna med familj eller vänner
  • Att man inte får svara på frågor från allmänheten och journalister
  • Att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information.

Sekretessen gäller oavsett om man utövar sitt förtroendeuppdrag eller är ledig. Den gäller även om man har slutat som förtroendevald.