Praktisk info

Ta del av våra rutiner för passerkort, personuppgifter och för anmälan om hot och våld.

Styrdokument och föreskrifter

Region Uppsalas verksamheter arbetar utifrån regler som finns i styrdokument och föreskrifter. Dokumenten finns samlade på sidan Författningssamling på den externa webbplatsen. 
Besök sidan Författningssamling på den externa webbplatsen

Regionens hus

Du som har möten i Regionens hus på Storgatan 27 kan kvittera ut ett passerkort i receptionen där. Kortet ger dig behörighet till entréerna samt till mötesrum på plan 0 och 5, där de flesta sammanträden för de politiska organen äger rum.

Ska du på möte till någon annan våning i huset följer servicevägledarna i receptionen med dig måndag till fredag klockan 8–17. Övrig tid måste den som är ansvarig för mötet möta dig vid entrén.

Samtliga besökare ska checka in och ut via plattorna vid receptionen, det gäller även utanför kontorstid.

Uppsnabbat

Region Uppsala informerar kortfattat om politiskt fattade beslut genom nyhetsbrevet Uppsnabbat, som skickas ut med e-post direkt efter avslutat sammanträde i respektive nämnd. Följande bevakas: regionfullmäktige, regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighets- och servicenämnden, samt trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.
Börja premumerera på Uppsnabbat via sidan på den externa webbplatsen.

Hantering av personuppgifter

Region Uppsala behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera nämndernas och styrelsernas arbete och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Det kan till exempel handla om uppgifter med anledning av att möten protokollförs, arvode betalas ut eller för att du ska få tillgång till de arbetsverktyg du behöver.

Hot och våld

Hot och våld ska alltid polisanmälas av dig som drabbats. Det är viktigt att säga att du utsatts i din funktion som förtroendevald. Hot och våld ska även alltid anmälas till Region Uppsalas säkerhetschef som når du via växeln på telefon 018-611 00 00. Utanför kontorstid kontaktar du tjänsteman i beredskap, genom telefon 112.