Ta del av material från introduktionen

2023-03-27

Den 16 och 25 januari 2023 hölls en introduktionsdag för förtroendevalda i syfte att få en samlad bild av Region Uppsalas övergripande verksamhet inför sitt politiska uppdrag. En av utbildningsdagarna filmades.

Nu kan du ta del av presentationer och film från introduktionen för förtroendevalda. På samma sida kan du också ta del av presentationer från de nämndspecifika utbildningarna som hölls i början av året.

Välkommen som förtroendevald

                         

Kontakt

Nämndsekreterarna: region.uppsala@regionuppsala.se