Välkommen som förtroendevald i Region Uppsala

Här följer praktisk information inför starten av ditt uppdrag. På Samverkanswebben för förtroendevalda hittar du all information som du kan tänkas behöva i ditt politiska uppdrag, men det viktigaste sammanfattats nedan.

Låna surfplatta

I samband med ditt uppdrag som förtroendevald får du låna surfplatta. Tid för ut- och återlämning av surfplatta bokas hos Region Uppsalas it-support. 

Sammanträden

Samtliga styrelser/nämnder sammanträder enligt ett fastställt årsschema. Cirka en vecka innan sammanträdet får du en kallelse till din e-post på din @regionuppsala.se adress. Handlingarna distribueras digitalt, via en app på din surfplatta. Handlingarna publiceras även på Region Uppsalas webbsida (OpenGov) där du även kan ta del av beslutsprotokollen efter sammanträdet. Du hittar också datum för styrelser och nämnders sammanträden på OpenGov.

Läs mer om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder.

Får jag delta på sammanträden digitalt?

Fullmäktige har beslutat att tillåta sammanträden på distans och det är ordförande i respektive styrelse/nämnd som inför varje sammanträde avgör om mötet hålls på plats, distans eller både och.

Läs mer om digitala sammanträden.

Vad får jag för arvode och ersättning?

Du har rätt till sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst när du närvarar vid ett sammanträde. Du behöver inte vara tjänstgörande för att erhålla arvode. Förhinder anmäls till gruppledaren och nämndsekreteraren. I fullmäktige anmäls förhinder till respektive politisk sekreterare.

Läs mer om arvoden och arvodesregler samt hitta blanketter. 

Följ regionfullmäktige direkt via webb-tv

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas via webb-tv, du hittar direktsändningen på webbsidan regionuppsala.se där länken ligger på första sidan under sammanträdesdagen.

Mötessystem

När du kommer som ny förtroendevald får du ett erbjudande att låna en surfplatta för att läsa handlingar. För att ta del av handlingar används applikationen eMeetings Prepare (FA) som du laddar ned på din surfplatta.

Läs mer om eMeetings Prepare och ta del av lathunden.

Om du inte har inloggningsuppgifter sedan tidigare kommer du få dessa utskickade separat. När du hämtar ut din surfplatta får du bland annat hjälp med att installera appen.  

Vid regionfullmäktiges sammanträden används även Quickchannel där du, via din surfplatta, anmäler närvaro och deltar vid omröstningar. Har du frågor som rör åtkomst till appar eller behov av teknisk support, kontakta it-supporten (se kontaktinformation nedan).  

Personuppgifter

På Region Uppsalas webbsida finns information om alla styrelser och nämnder, du hittar den på Så fungerar politiken inom Region Uppsala. Här publiceras ditt namn, partibeteckning och @regionuppsala.se e-postadressen. Meddela registrator på region.uppsala@regionuppsala.se om du önskar att ditt mobilnummer publiceras på webben.

Läs om hur dina personuppgifter hanteras.

Introduktion och utbildning i samband med ny mandatperiod

Samtliga förtroendevalda i Region Uppsala erbjöds vid mandatskiftet en introduktion i syfte att få en samlad bild av Region Uppsalas övergripande verksamhet inför sitt politiska uppdrag. Introduktionen bestod av en heldag som filmades och kan ses igen här:

Film från introduktion för nya förtroendevalda

Presentationer från introduktionsdagen:

Utöver introduktionen fick varje styrelse/nämnd en nämdspecifik utbildning i början av året. Presentationer från dessa utbildningar kan du ta del av här:

Information från nämndkansliet
Presentation nämndkansliet

Fastighets- och servicenämnden

Information från Resurscentrum

Kulturnämnden

Information från Kultur och bildning

Regionstyrelsen
Introduktion för regionstyrelsen - Regionkontoret 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Information från avdelningen regional utveckling

Sjukhusstyrelsen
Introduktion hälso- och sjukvård

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Information från förvaltningen Trafik och samhälle

Vårdstyrelsen

Introduktion vårdstyrelsen ny mandatperiod 2023

 

 

Kontaktinformation

Nämndsekreterarna: region.uppsala@regionuppsala.se

IT-support: it-support@regionuppsala.se 

Telefon till IT-support: 018-611 33 33