Välkommen som förtroendevald i Region Uppsala

Här följer praktisk information inför starten av ditt uppdrag. På Samverkanswebben för förtroendevalda hittar du all information som du kan tänkas behöva i ditt politiska uppdrag, men det viktigaste sammanfattats nedan.

Introduktion i samband med ny mandatperiod

Samtliga förtroendevalda i Region Uppsala erbjuds möjlighet att få en samlad bild av Region Uppsalas övergripande verksamhet inför sitt politiska uppdrag. Introduktionen består av en heldag den 16 januari eller onsdag den 25 januari. Utöver detta kommer en nämndspecifik utbildning ges i början av 2023. Information om program och anmälan kommer senare.

Du är också varmt välkommen på Öppet hus på Regionkontoret den 10 januari 2023 , kl. 11-19, vid Regionens hus, plan 0, Storgatan 27, för att:

  • hämta surfplatta och/eller få it-support så du kommer åt dina handlingar och din e-post,
  • hämta ut passerkort till Regionens hus för sammanträden du kommer ha på plan 0 och plan 5,
  • få information om praktiska saker kopplat till uppdraget såsom sammanträden, arvoden, resor med mera,
  • träffa nämndsekreterare för praktiska frågor eller formalia krig sammanträdena.

Låna surfplatta

I samband med ny mandatperiod öppnar vi upp för möjligheten att hämta ut surfplatta som du får låna för ditt uppdrag. Du kan komma till:

  • drop-in på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala från och med den 18 oktober. Säg till i receptionen att du är förtroendevald och behöver träffa it som finns på plats kl. 08.00-16.00.

Sammanträden

Samtliga styrelser/nämnder sammanträder enligt ett fastställt årsschema. Cirka en vecka innan sammanträdet får du en kallelse till din e-post på din @regionuppsala.se adress. Handlingarna distribueras digitalt, via en app på din surfplatta. Handlingarna publiceras även på Region Uppsalas webbsida (OpenGov) där du även kan ta del av beslutsprotokollen efter sammanträdet. Du hittar också datum för styrelser och nämnders sammanträden på OpenGov.

Läs mer om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder.

Får jag delta på sammanträden digitalt?

Fullmäktige har beslutat att tillåta sammanträden på distans och det är ordförande i respektive styrelse/nämnd som inför varje sammanträde avgör om mötet hålls på plats, distans eller både och.

Läs mer om digitala sammanträden.

Vad får jag för arvode och ersättning?

Du har rätt till sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst när du närvarar vid ett sammanträde. Du behöver inte vara tjänstgörande för att erhålla arvode. Förhinder anmäls till gruppledaren och nämndsekreteraren. I fullmäktige anmäls förhinder till respektive politisk sekreterare.

Läs mer om arvoden och arvodesregler samt hitta blanketter. 

Följ regionfullmäktige direkt via webb-tv

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas via webb-tv, du hittar direktsändningen på webbsidan regionuppsala.se där länken ligger på första sidan under sammanträdesdagen.

Mötessystem

När du kommer som ny förtroendevald får du ett erbjudande att låna en surfplatta för att läsa handlingar. För att ta del av handlingar används applikationen 360 eMeetings som du laddar ned på din surfplatta.

Läs mer om 360 eMeetings och ta del av lathunden.

Om du inte har inloggningsuppgifter sedan tidigare kommer du få dessa utskickade separat. När du hämtar ut din surfplatta får du bland annat hjälp med att installera appen.  

Vid regionfullmäktiges sammanträden används även Quickchannel där du, via din surfplatta, anmäler närvaro och deltar vid omröstningar. Har du frågor som rör åtkomst till appar eller behov av teknisk support, kontakta it-supporten (se kontaktinformation nedan).  

Personuppgifter

På Region Uppsalas webbsida finns information om alla styrelser och nämnder, du hittar den på Så fungerar politiken inom Region Uppsala. Här publiceras ditt namn, partibeteckning och @regionuppsala.se e-postadressen. Meddela registrator på region.uppsala@regionuppsala.se om du önskar att ditt mobilnummer publiceras på webben.

Läs om hur dina personuppgifter hanteras.

Kontaktinformation

Nämndsekreterarna: region.uppsala@regionuppsala.se

IT-support: it-support@regionuppsala.se 

Telefon till IT-support: 018-611 33 33