Välkommen som förtroendevald i Region Uppsala

Här följer praktisk information inför starten av ditt uppdrag. Här på Samverkanswebben för förtroendevalda hittar du all information som du kan tänkas behöva i ditt politiska uppdrag, men det viktigaste sammanfattats nedan.

Sammanträden

Samtliga styrelser/nämnder sammanträder enligt ett fastställt årsschema. Cirka en vecka innan sammanträdet får du en kallelse per e-post till din @regionuppsala.se adress. Mer information om hur du får åtkomst till ditt e-postkonto finns under Praktisk information här på samverkanswebben. Handlingarna distribueras digitalt, via en applikation på en surfplatta. Handlingarna publiceras även på Region Uppsalas webbsida (OpenGov) där du även kan ta del av beslutsprotokollen efter sammanträdet. Du hittar också datum för styrelser och nämnders sammanträden på OpenGov.

Mer information om vad som gäller vid sammanträde vid regionfullmäktige samt styrelser och nämnder hittar du på sidan om Sammanträdet här på samverkanswebben.

Fullmäktige har beslutat att tillåta sammanträden på distans och det är ordförande i respektive styrelse/nämnd som inför varje sammanträde avgör om mötet hålls på plats, distans eller både och. Mer information om digitala sammanträden finns på sidan om Sammanträdet.

Du har rätt till sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst när du närvarar vid ett sammanträde. Du behöver inte vara tjänstgörande för att erhålla arvode. Förhinder anmäls till gruppledaren och nämndsekreteraren. I fullmäktige anmäls förhinder till respektive politisk sekreterare. Arvodesregler och blanketter finns att läsa på sidan om Arvoden och resor här på samverkanswebben. 

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas via webb-tv, du hittar direktsändningen på webbsidan regionuppsala.se där länken ligger på första sidan under sammanträdesdagen.

Mötessystem

När du kommer som ny förtroendevald får du ett erbjudande att hämta ut en surfplatta för att läsa handlingar. För att ta del av handlingar används applikationen 360 eMeetings som du laddar ned på din surfplatta, mer information finns längst ner på sidan om Sammanträdet. Om du inte har inloggningsuppgifter sedan tidigare kommer du få dessa utskickade separat. När du hämtar ut din surfplatta får du bland annat hjälp med att installera appen.  

Vid regionfullmäktiges sammanträden används även Quickchannel där du, via din surfplatta, anmäler närvaro och deltar vid omröstningar. Har du frågor som rör åtkomst till appar eller behov av teknisk support, kontakta it-supporten (se kontaktinformation nedan).  

Personuppgifter

På Region Uppsalas webbsida finns information om alla styrelser och nämnder, du hittar den på Så fungerar politiken inom Region Uppsala. Här publiceras ditt namn, partibeteckning och @regionuppsala.se e-postadressen. Meddela registrator på region.uppsala@regionuppsala.se om du önskar att ditt mobilnummer publiceras på webben. Information om hur dina personuppgifter hanteras finns att läsa på sidan om Praktisk information.

Introduktion i samband med ny mandatperiod

Samtliga förtroendevalda i Region Uppsala erbjuds möjlighet att få en samlad bild av Region Uppsalas verksamhet och aktuella frågor inför sitt politiska uppdrag. Introduktionen består av en heldag och ges vid två tillfällen. tillfällen efter genomfört val till riksdag, region och kommun. 

Kontaktinformation it-support

E-postadress: it-support@regionuppsala.se 

Telefon: 018-611 33 33