Sammanträdet

Vid alla sammanträden används en surfplatta för att anmäla närvaro, begära ordet och votera. Alla handlingar är digitala.

Vid regionfullmäktiges sammanträden använder vi även det digitala mötessystemstödet Quickchannel. Du loggar in i systemet via din surfplatta och anmäler närvaro, begär ordet och voterar.

Alla styrelser och nämnder i Region Uppsala har en digital nämndadministration. Det innebär att du inte får några pappershandlingar inför mötet. För att ta del av handlingar laddar du ner appen 360 eMeetings på en surfplatta.

Handlingar, protokoll och sammanträdestider

Ta del av dem i Opengov 360, vårt digitala dokumenthanteringssystem.

Öppna Opengov 360

Logga in i Quickchannel

Du når Quickchannel via lul.quickchannel.com, vilket behövs för att registreras som närvarande på mötet. Om du saknar användarnamn, lösenord eller har annat problem med åtkomst får du hjälp via Region Uppsalas it-support (se kontaktuppgifter nedan).

Installera 360 eMeetings

  1. Starta AppStore och skriv "emeetings" i sökfältet. Ladda hem "360 eMeetings".
  2. Uppdatera inställningar för eMeetings-appen (se lathund nedan). Du som har en e-postadress inom Region Uppsala behöver inte byta namn på läsplattan enligt lathunden, börja istället på sidan 5.
  3. Nu kan du logga in i eMeetings. När du loggar in måste personligt användarnamn och lösenord uppges. Domänen heter lul-net. Inloggningsuppgifter får du från Region Uppsala. Du som arbetar inom Region Uppsala använder användarnamnet och lösenordet till din dator.

Låna surfplatta

Du har möjlighet att låna en surfplatta under din uppdragstid. Tid för ut- och återlämning av surfplatta bokas hos Region Uppsalas it-support. När du avslutat ditt uppdrag lämnar du tillbaka surfplattan och originaltillbehör. Det är inte möjligt att köpa ut plattan.

Kom igång med Public 360 eMeetings

Så läser du styrelsehandlingar i din iPad

Kontakt

Behöver du hjälp med din surfplatta eller med lösenord?

E-post: it-support@regionuppsala.se