Sammanträde med regionfullmäktige

Samtliga styrelser/nämnder i Region Uppsala har en digital nämndadministration. Det innebär att du för fullmäktige läser handlingar, anmäler närvaro, begär ordet, voterar etc. via din iPad.

För att ta del av handlingarna används applikationen  eMeetings Prepare som du laddar ned på din surfplatta.

Handlingarna publiceras även på Region Uppsalas webbplats för handlingar och protokoll (Open gov) där du även kan ta del av beslutsprotokollen efter sammanträdet.

Vid regionfullmäktiges sammanträden använder vi även det digitala mötessystemstödet Quickchannel. Du loggar in i systemet via din surfplatta och anmäler närvaro, begär ordet och voterar. Det är viktigt att du hämtar ut din surfplatta i god tid innan sammanträdet.

Fullmäktige använder två system parallellt under mötet:

  1. Quickchannel – för att anmäla närvaro, begära ordet, votera och reservera sig
  2. eMeetings – för att läsa sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns också på webbplatsen

Logga in i Quickchannel

Du når Quickchannel via lul.quickchannel.com, vilket behövs för att registreras som närvarande på mötet.

Om du saknar användarnamn, lösenord eller har annat problem med åtkomst får du hjälp via Region Uppsalas it-support.

IT-support

Vid tekniska problem eller behov av IT-support under sammanträdet kontaktar du it-supporten, via e-postadressen it-support@regionuppsala.se eller via telefon 018-617 90 90.

Debattregler för fullmäktige

Debattregler för fullmäktige finns att läsa här.

Webbsändning

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas via webben som sänds direkt på nätet via webb-tv. Dessa filmas och filmen läggs i efterhand ut på webben vilket gör det möjligt att ta del av tidigare webbsändningar.

 

Kontakt

Jessica Bräck

Kanslichef