Fastighetsdokument

Här hittar du information gällande Region Uppsalas fastighetsdokumentation och hur du beställer ritningar från Fastighet och service.

Beställ ritningar

Kontakta oss

För meddelande om leverans av RH, allmänna frågor gällande CAD och dokumenthantering, mejla vår funktionsbrevlåda.

E-post: ritning.lsu@regionuppsala.se

Erik Ståhl

Samordnare

Mikael Eriksson

Ritningssamordnare