Journal via 1177

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården digitalt. Invånare som är 16 år eller äldre kan läsa information ur sin journal genom att logga in via 1177.se. Hur mycket information som visas bestäms på regionnivå, och därför ser det lite olika ut i landets regioner. Region Uppsala visar journalen från vården som journalförs i Cosmic och tandvård som journalförs i T4, även information från journalsystemet Rådgivningsstöd som används av 1177 på telefon visas. Om invånare begär utlämning av journalkopior lämnas all journalinformation ut, även den information som inte visas i 1177 journal.

Information i Journalen

Begränsning av åtkomst 1177 journal

Inkomna ärenden hanteras skyndsamt, vanligtvis samma dag.

Har du allmänna frågor om begränsning eller utökning av åtkomst, kontakta Invånartjänster e-hälsa via mejl 1177etjanster@regionuppsala.se.

Vid särskilt brådskande ärenden kan du kontakta Patientadministrations beredskapstelefon på telefonnummer 018-617 15 99. Detta gäller under vardagar mellan klockan 8-16.15. Övrig tid kan du kontakta EPJ, beredskap i hemmet, på telefonnummer 0740-404805.

Utökning av åtkomst till 1177 journal

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.