Beställning av ordinationsmallar för läkemedel, nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar

En ordinationsmall är en förifylld läkemedelsordination. Syftet med ordinationsmallarna är att göra det snabbare, lättare och säkrare att ordinera läkemedel.

Elektronisk patientjournal (EPJ) har som mål att tillverka ordinationsmallar för vanliga och komplicerade läkemedelsordinationer och receptförskrivningar. Det går också att göra mallar som innehåller flera läkemedel, så kallade paket.

Att ett läkemedel är ordinerat med hjälp av en mall fråntar inte förskrivare det slutliga ansvaret för att ordinationen är riktig. Farmaceut på apoteket respektive sjuksköterska som distribuerar läkemedel har också ett ansvar för att rimlighetsbedöma ordinationerna.

Beställ ordinationsmall för läkemedel, generella direktiv, nutritionsprodukter och paket.

Barium.se

Hitta på sidan