2024-02-12 Fel i Link – Utskrivningsklar vid återinskrivning

2024-02-12

Ett fel har identifierats i Ärendeöversikten.

I samband med återinskrivning av en patient till en vårdavdelning, när det fortfarande finns ett pågående samordningsärende i Link. Ikonen för Utskrivningsklar är fortfarande markerad då markeringen ”hänger” kvar från föregående meddelande om utskrivningsklar som skickats. 

Tooltip visar datum för det tidigare skickade meddelandet om utskrivningsklar. 

utskrivningsklar.pngFelet är anmält till leverantör. 

Kontakt