Åtgärdat: fel i Link – markering för Utskrivningsklar försvinner från Ärendeöversikten vid förflyttning med nytt vårdtillfälle

2024-02-10

Felet i Ärendeöversikten är åtgärdat.

Tidigare nyhet publicerad 2023-10-16:

Ett fel har identifierats i Ärendeöversikten. Om ett meddelande om Utskrivningsklar har skickats, innan en förflyttning sker till en annan medicinsk ansvarig enhet, försvinner markeringen för Utskrivningsklar i Ärendeöversikten.

Felet anmält till leverantör.

Till en rättning kommer, rekommenderas att kontrollera meddelanden som har skickats i fliken Meddelanden alternativt högerklicka på aktuell patients ärende i Ärendeöversikten och välj "Visa mer".