Från och med tisdag 21 maj kan menyvalet Vaccination-robot i Cosmic användas för registrering av vaccination mot Pneumokocker

2024-05-21

Roboten följer samma struktur som övriga vaccinationsrobotar.

Mer information om registrering av vaccination hittar du i manualen (pdf)