Mikrobiologisvar – ändrad presentation från och med 28 november 2023

2023-11-20

Tisdag 28 november 2023 sker en förändring i integrationen mellan Mikrobiologens labbdatasystem Analytix och COSMIC. Den nya konfigurationen ska stödja COSMIC-standard vad gäller strukturerade mikrobiologisvar. Detta innebär att mikrobiologisvar kommer att presenteras på ett lite annat sätt.

De främsta förändringarna i utseendet är följande:

  • MIC-värden kommer att presenteras under resistenstabellen, inte under respektive analysresultat.
  • Resistenskommentar kommer att presenteras under resistenstabellen, inte under respektive analysresultat.
  • Analyssvar kan presenteras i tabellform. Gäller inte i vissa fall när det är en blandning av olika provmaterial i samma undersökning.
  • Ackreditering av analyser kommer att visas med ett (A) efter analysnamnet. Tidigare indikerades icke ackrediterade analyser med ett #.