Ny lösning för digitala videomöten

2023-10-04

Torsdag 9 november 2023 klockan 17–19 byter Region Uppsala på grund av säkerhetsskäl videolösning från Teams till Pexip gällande videobesök med patienter via appen Min Hälsa.

Pexip är en inbyggd videolösning i operativsystemen iOS och Android.

För vårdpersonal som har videomöten med patienter blir det en förändring i gränssnittet. För patienter sker ingen förändring.

Bild1.png Bild2.png Bild3.jpg

Gör så här

Som vårdpersonal ansluter du som tidigare till mötet. Pexip öppnas. Ljud och bild kan kontrolleras. Välj sedan anslut. När patienten ansluter visas det under deltagare nere till vänster i bild.

Har du frågor om videolösningen?

Kontakta din vårdsystemsamordnare.