Ny säkerhetslösning för uthopp till R7e mellanarkiv från och med 16 november 2023

2023-11-15

Torsdag 16 november klockan 07.00 ändrar R7e-arkivet till sin nya säkerhetslösning. Denna är PDL-anpassad och kan hantera spärrar och loggar på ett korrekt sätt.

Gränssnittet ser huvudsakligen ut som tidigare men om man vill visa arkivierad information från fler vårdgivare inom C-län så behöver man aktivt utöka sin sökrymd.

Den nya lösningen kräver att man har medarbetaruppdrag för vård– och behandling kopplat till SITHS-kort. För de användare som redan har sådant uppdrag blir det ingen skillnad i åtkomsten. För de användare som saknar uppdrag måste sådant beställas av närmaste chef. Beställning skickas till Katalog– och systemtjänster KST@regionuppsala.se 

Läs mer: 

Ny säkerhetslösning för uthopp till R7e mellanarkiv (pdf)