Ny tillväxtkurva i Cosmic

2024-05-29

Bilden föreställer en graf.

Nu finns den nya tillväxtkurvan åtkomlig för test. Den nås via menyvalet: Öppna tillväxtkurva, istället för i journalvyn, som den gamla tillväxtkurvan.

Under sommaren kommer den gamla tillväxtkurvan att finnas kvar, men den försvinner vid nästa Cosmicuppgradering, vilken planeras till september 2024.

Det är av stort värde om så många som möjligt använder den nya tillväxtkurvan och inkommer med eventuella felanmälningar och synpunkter till EPJ via Easit.

Mer information om den nya tillväxtkurvan (pdf)