Problem att hitta mallar för läkemedelsordination i Cosmic

2024-04-05

Omorganisationen på Akademiska sjukhuset kan för en tid framåt ställa till problem för dig som söker läkemedelsmallar med sökorden "Enheten där patienten vårdas".

Får du inte träff på den mall du önskar, prova att söka på ”Alla enheter”.

Skulle inte detta hjälpa, kontakta elektronisk patientjournal genom Easit självservice.