Uppskjutet: Cosmic ansluts till personuppgiftstjänsten – ersätter Master

2023-11-30

Nytt besked: Ett beslut har tagits att skjuta upp anslutningen till PU-tjänsten. Anledningen är ett nyupptäckt fel som måste rättas innan anslutning kan göras. Information om nytt datum för anslutning kommer inom kort.

2023-11-23, tidigare nyhet: 

Region Uppsala håller just nu på att ansluta olika system till den Nationella PU-tjänsten (personuppgifter som hämtas från Skatteverket via Inera). Den kommer att ersätta Master som vi har idag. Vi kommer att behålla Master under en övergångsperiod för reservnummer men så småningom kommer vi även att gå över med den funktionen.

Det här gäller alla system som behöver ha koppling mot Skatteverkets befolkningsuppgifter och nu står Cosmic på tur. Driftsättning kommer att ske på kvällen den 6 december. 

Flera andra regioner har redan startat upp med denna anslutning som på sikt bland annat kommer att underlätta för invånare att lista sig i andra regioner. Det blir även mer gynnsamt ekonomiskt för regionen.

Förändringen innebär förändringar i patientkortet i Cosmic. 

För mer information om PU-tjänsten

Charlotta Hall

Handläggare, IT