Skannat material

I Region Uppsala förs patientjournal digitalt i Cosmic. Trots det kommer det alltid att finnas behov av att även skanna pappersdokument och journalföra dem.

Skanning av material

Skanningen genomförs genom att verksamheten skapar ett streckkodsblad i Cosmic där dokumenten också klassificeras. Materialet lämnas sedan vidare för skanning. Observera att det är ett måste att materialet som lämnas för skanning ha streckkodsblad och levereras enligt rutin. 

Skicka till skanning

Intern adress

Journalskanning
Ingång 85
Akademiska sjukhuset

Extern adress

Azets Document Solutions
JSK
FE 100
751 75 Uppsala

Kontakt

Vid problem att hitta eftersökt information

Vänd dig i första hand till din vårdsystemsamordnare. I andra hand till EPJ support via Easit självservice.

Om du hittar journaler i Multimediaarkivet som är inskannade på fel patient

Kontakta supporten för Medicinsk bild (ABIS).

Telefon: 018-611 93 00, helgfri vardag 7.45–16.30.

Alternativt via Easit självservice.

Läs mer om R7e (mellanarkiv).