Skannat material

I Region Uppsala förs patientjournal digitalt i Cosmic. Trots det kommer det alltid att finnas behov av att även journalföra tillkommande pappersdokument. Det sker genom att dokumenten efter klassificering skickas för skanning, för att därefter kunna återsökas via menyvalet Externt arkiv i Cosmic.

Skanning av material

Skanningen genomförs genom att verksamheten skapar ett streckkodsblad i Cosmic där dokumenten också klassificeras. Materialet lämnas sedan vidare för skanning. Observera att det är ett måste att materialet som lämnas för skanning ha streckkodsblad och levereras enligt rutin. 

Skicka till skanning

Intern adress                       
Journalskanning
Ing 85
Akademiska sjukhuset
Telefon 018-750 53 07

Extern adress
CogiDocs AB
JSK
FE 100
751 75 Uppsala

Återsöka inskannat material

Var hittar jag inskannat material?

Nyinscannat material återfinns i Multimediaakrivet, äldre material i R7e-arkivet.

BILD Återsöka skannat material.PNG

Kontakt

Vid problem att hitta eftersökt information
Vänd dig i första hand till din vårdsystemsamordnare.
I andra hand till EPJ support via Easit självservice 

Om du hittar journaler i Multimediaarkivet som är inskannade på fel patient
Kontakta supporten för Medicinsk bild (ABIS)
Telefon: 018-611 93 00, helgfri vardag 7.45-16.30
alternativt via Easit självservice

Läs mer om R7e (mellanarkiv)