Skannat material

I Region Uppsala förs patientjournal digitalt i Cosmic. Trots det kommer det alltid att finnas behov av att även journalföra tillkommande pappersdokument. Det sker genom att dokumenten efter klassificering skickas för skanning, för att därefter kunna återsökas via menyvalet Externt arkiv i Cosmic.

Skanning av material

Skanningen genomförs genom att verksamheten skapar ett streckkodsblad i Cosmic där dokumenten också klassificeras. Materialet lämnas sedan vidare för skanning. Observera att det är ett måste att materialet som lämnas för skanning ha streckkodsblad och levereras enligt rutin. 

COSMIC - Skanning av journalinformation: Rutinbeskrivning. 

Förteckning av klasser och sökrubriker.

Hämtning av material för skanning, utanför Akademiska sjukhuset.

Skicka till skanning

Intern adress

Journalskanning

Ingång 85

Akademiska sjukhuset

Telefon: 018-750 53 07

Extern adress

DogiDocs AB

JSK

FE 100

751 75 Uppsala

Kontakt

Vid problem att hitta eftersökt information

Vänd dig i första hand till din vårdsystemsamordnare. I andra hand till EPJ support via Easit självservice.

Om du hittar journaler i Multimediaarkivet som är inskannade på fel patient

Kontakta supporten för Medicinsk bild (ABIS).

Telefon: 018-611 93 00, helgfri vardag 7.45-16.30.

Alternativt via Easit självservice.

Läs mer om R7e (mellanarkiv).